Documenten simulatie Vlaamse woonlening

Voor een simulatie van de Vlaamse woonlening, maak je een afspraak met de dienst Lening van WoonST. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina terug. 

Neem zeker onderstaande documenten mee op jouw afspraak: 

 • De identiteitskaart van alle ontleners en alle meerderjarige personen die samen met jou in de woning zullen wonen.  
 • Het laatste beschikbare aanslagbiljet van alle ontleners en van alle meerderjarige personen die niet meer ten laste zijn en samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een voorlopige berekening gelden niet.
 • Loonfiches van de laatste 6 maanden. 
info sociale lening woonst

Indien van toepassing, neem je ook volgende documenten mee: 

 

 • Bij werkloosheid/loopbaanonderbreking/ziekte/pensioen: een attest van de uitbetalende instelling met vermelding van de netto ontvangen bedragen tijdens de laatste 6 maanden. 
 • Bij kinderen: het laatste rekeninguittreksel van de kinderbijslag 
 • Bij co-ouderschap:
  • Het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders. 
  • Laatste 6 rekeninguittreksels van de ontvangen of te betalen alimentatiegeld.
  • Opgelet: Alimentatiegeld kan enkel als inkomen worden aanzien als van volgende bewijsstukken worden voorgelegd:
   • De gerechtelijke beslissing (= uitspraak door een rechter) of 
   • De akte echtscheiding door onderlinge toestemming of 
   • Een notariële akte waarin het bedrag van het onderhoudsgeld wordt vermeld of 
   • Een proces-verbaal van minnelijke schikking. 
 • Bij zelfstandigen: een officieel, ondertekend attest van de boekhouder met het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van de laatste 6 maanden. (Enkel als de zelfstandige activiteit niet gekend is op het laatst gekende aanslagbiljet).
 • Bij mindervaliden: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan. 
 • Bij lopende kredieten: recentste betaling van uw lopende krediet(en).

Meer informatie over het maximale bedrag dat je kan ontlenen, de rentevoet en de bijkomende kosten vind je hieronder terug.

 

Wordt de aankoop van jouw woning concreet? Dan maak je opnieuw een afspraak om jouw lening officieel aan te vragen.

Laat bij het ondertekenen van een bod of compromis een opschortende voorwaarde van 5 tot 6 weken opnemen.

FAQ