Betalingsproblemen

Als je jouw huurprijs niet voor de 10de van de maand kan betalen, ben je zelf verantwoordelijk om WoonST hiervan op de hoogte te brengen. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina terug. Samen met jou zoeken we naar een oplossing en bekijken we of we al dan niet een afbetalingsplan kunnen opstarten. 

Wat als je WoonST niet verwittigt? 

WoonST neemt op het eind van de maand steeds contact op met huurders die hun huishuur niet hebben betaald. Hier is het opnieuw de huurdersverplichting om te reageren op het briefverkeer of de huisbezoeken. Wanneer je blijft weigeren om contact met ons op te nemen of de huurprijs te betalen, kunnen we niets anders doen dan jouw huurcontract stop te zetten en de procedure van de uithuiszetting op te starten. 

FAQ