Leefbaarheidsproblemen

Aangezien de weg naar succes soms hobbelig verloopt, is het best mogelijk dat er soms sprake is van leefbaarheidsproblemen. 

Wat verstaan we onder leefbaarheidsproblemen?

We spreken van leefbaarheidsproblemen wanneer er gedrag vastgesteld wordt dat de leefbaarheid voor meer dan één persoon in gedrang brengt: lawaaioverlast, geurhinder, sluikstort, vernieling, overlast door huisdieren, agressie, intimidatie… 

lieve buren

Wat kan je zelf doen bij leefbaarheidsproblemen?

WoonST komt niet tussen bij één-op-één-conflicten. We moeten als huisbaas immers een neutrale partij blijven. Heb je een conflict met een buurman of buurvrouw? Dan raden we aan om volgend stappenplan te volgen:

 • Ga het gesprek aan met je buur:
  • Doe dit op een rustige manier. 
  • Bedenk best vooraf wat je wilt zeggen en probeer duidelijke afspraken te maken met de buur. 

 

 • Start burenbemiddeling op:
  • Als een gesprek niet het gewenste effect heeft of je hebt hierin ondersteuning nodig, is het een optie om burenbemiddeling op te laten starten. Dit is een gratis dienst in Sint-Niklaas.  Als inwoner van Temse kan je helaas geen beroep doen op deze dienst.

 

 

 • Schakel je wijkagent in:
  • De wijkagent is een politieagent die verantwoordelijk is voor de wijk waarin je woont, die vaak aanwezig is op straat en die precies weet wat er gaande is in je buurt. 
  • De wijkagent ziet erop toe dat de bewoners van een wijk goed met elkaar samenleven en probeert ook conflicten te voorkomen.

 

 

 • Ga naar de Vrederechter:
  • Heb je het gevoel dat dit een dossier is dat naar de rechtbank moet en denk je dit zelf voldoende te kunnen staven? Dan kan je zelf stappen ondernemen naar de rechtbank, zonder betrokkenheid van WoonST.
buren verwelkomen

Wat kan je van WoonST verwachten bij leefbaarheidsproblemen?

Indien er reeds op een constructieve manier actie werd ondernomen door jou, kan woonst in het kader van leefbaarheidsproblemen, een huurder wijzen op zijn/haar huurdersverplichtingen. Zoals eerder vermeldt komt WoonST nooit tussen bij één-op-één burenruzies. 

Waarom niet?

 • We moeten als huisbaas een neutrale partij blijven.
 • Vanuit onze positie als huisbaas kunnen wij huurders enkel aanspreken in het kader van zijn/haar huurdersverplichtingen.
 • Ervaring leert ons dat dergelijke situaties het best opgelost worden tussen buren onderling zonder betrokkenheid van WoonST. 
  Een oplossing tussen buren zorgt voor duurzaam samenleven.

 

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat één persoon of gezin zorgt voor extreme leefbaarheidsproblemen die een negatief effect hebben op het welzijn en/of op de woonervaring van verschillende bewoners uit de wijk. Bij dergelijke problematieken heeft de sociale dienst objectief bewijs nodig (zoals een PV) van meerdere voorvallen die de problematiek aantoont en de oorzaker identificeert. 

Zonder objectieve bewijzen van verschillende melders kan WoonST geen neutraliteit bieden, is het woord tegen woord en kunnen we geen gerichte acties ondernemen.

lieve buren

Hoe meld je een extreem leefbaarheidsprobleem?

Wil je een melding maken van een extreem geval van leefbaarheidsproblemen waarbij je objectief bewijsmateriaal verzameld hebt? Neem dan contact op met de sociale dienst zodat zij met deze persoon of dit gezin een verbeterplan kunnen opstellen ter opvolging. Je kan een melding maken op drie verschillende manieren:

 • Je kan 24/24u je melding doorgeven via onze website.
 • Mail naar socialedienst@woonst.be.
 • Bel, tijdens de kantooruren, naar de sociale dienst via het nummer 03 318 18 02.

 

Hoe ziet een duidelijke melding er uit?

 • Vermeld jouw contactgegevens:
  • Adres (straatnaam, huisnummer, gemeente)
  • Naam
  • Telefoonnummer en e-mail
 • Vermeld de gegevens van de persoon of het gezin om wie het gaat:
  • Naam
  • Adres (straatnaam, huisnummer, gemeente)
 • Beschrijf zo duidelijk en compleet mogelijk het probleem.
 • Beschrijf welke stappen je reeds zelf ondernam.
 • Voeg jouw objectieve bewijsstukken toe. 
FAQ