Klachtenprocedure

Een klacht is een uiting van een ontevredenheid over een prestatie, de werking of een handeling van WoonST.

Opgelet: Een klacht is niet hetzelfde als een melding. Bijvoorbeeld een technisch defect of een melding van sociale aard. Een klacht is ook niet hetzelfde als een vraag tot extra uitleg. Bijvoorbeeld over huurlasten of een huurprijsherziening. Hiervoor kan je een melding maken bij de betrokken dienst.

Hoe kan een klacht WoonST bereiken?

Een klacht kan zowel mondeling, per brief (William Griffithstraat 92, 9100 Sint-Niklaas ter attentie van de klachtenbehandelaars) of per mail geformuleerd worden en is kosteloos. 

Een klacht is ontvankelijk indien ze voorzien is van persoonsgegevens alsook een duidelijke omschrijving waarover de klacht gaat.

Hoe gaat het verder?

  • Elke klacht wordt geregistreerd en zorgvuldig onderzocht door de klachtenbehandelaar die onpartijdig moet zijn. 
  • Binnen de 10 kalenderdagen wordt een ontvangstmelding van de klacht verzonden met de melding dat de klacht in behandeling is en verder onderzocht zal worden.
  • De klacht dient afgehandeld te worden binnen de 45 kalenderdagen vanaf de datum waarop de klacht werd ontvangen. De termijn kan uitzonderlijk met 45 kalenderdagen verlengd worden. 

Ga je niet akkoord met het antwoord van onze klachtendienst? Dan kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.