Van aanvraag tot goedkeuring

Als we de juiste documenten hebben ontvangen, start WoonST met de aanvraag van jouw lening. Deze procedure verloopt in vier stappen:

1 - schatting Vlaams Woningfonds

Jouw dossier wordt overgemaakt naar een schatter van het Vlaams Woningfonds. De schatter maakt een schatting van de verkoopwaarde van jouw toekomstige woning en controleert of er renovatiewerken nodig zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen. Als er noodzakelijke renovatiewerken zijn, ben je verplicht om deze bij te lenen.

Wanneer WoonST het verslag ontvangen heeft, kan uw kredietaanvraag nog aangepast worden of er kunnen nog bijkomende documenten opgevraagd worden.  

2 - Dossier wordt ingediend bij de hoofdzetel van het Vlaams Woningfonds 

Als jouw dossier volledig is, wordt jouw dossier overgemaakt aan de hoofdzetel te Brussel, waar de kredietanalist een laatste onderzoek doet. Hierna volgt de goedkeuring van je krediet. 

bouwen aan een huis

3 - Goedkeuring krediet

Wanneer jouw krediet wordt goedgekeurd ontvangt jouw notaris de juiste documenten van het Vlaams Woningfonds. Jij ondertekent jouw kredietaanbod voor akkoord. Na aanvaarding informeert het Vlaams Woningfonds jouw notaris over het akkoord. 

4 - Ondertekening akte

Na goedkeuring van het krediet maak je een afspraak met jouw notaris om de akte te ondertekenen. Jouw notaris brengt het Vlaams Woningfonds op de hoogte van de aktedatum. Proficiat! Je hebt een woning gekocht!

FAQ