Toegankelijkheidsverklaring www.woonst.be

WoonST wil haar website www.woonst.be toegankelijk maken voor iedereen. We volgen daarbij het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.woonst.be.
 

In hoeverre leeft woonst.be de richtlijnen na?

De Web content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de richtlijnen op het gebied van webtoegankelijkheid. De website van WoonST moet volgens de regelgeving voldoen aan WCAG 2.1.

De website van WoonST is begin 2024 volledig vernieuwd, waarbij toegankelijkheid een belangrijk criterium was. In de toekomst zal de volledige website www.woonst.be worden getest op webtoegankelijkheid volgens de bepalingen van WCAG 2.1.

Na deze screening zullen de nodige aanpassingen worden doorgevoerd om de website conform te maken en toelichting over de mate waarin de website voldoet aan de bepalingen van WCAG 2.1. zal aan de toegankelijkheidsverklaring worden toegevoegd. 
 

Feedback en contactgegevens

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Als je nog zaken vindt die niet toegankelijk zijn, dan kan je ons dit melden via communicatie@woonst.be. Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken.
 

Handhavingsprocedure

  • Ben je niet tevreden over de manier waarop we jouw feedback over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je een klacht indienen bij onze klachtendienst
  • Ga je niet akkoord met het antwoord van onze klachtendienst? Dan kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.
     

Wanneer is deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld?

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 maart 2024.