Wachtlijst register

Eenmaal je ingeschreven bent in het register kom je op een wachtlijst terecht. 

Hoe wordt mijn plaats op de wachtlijst bepaald?

Bij de verkoop van sociale woningen hanteren we de chronologische volgorde van inschrijving. Met andere woorden, de persoon die zich als eerste heeft ingeschreven, heeft als eerste de kans om een sociale woning aan te kopen. 

Er zijn echter wel enkele voorrangregels

  • Voorrang bij specifieke handicap (voor een aangepaste koopwoning): Als jijzelf of een van je gezinsleden een bepaalde handicap heeft.
  • Voorrang bij onteigening: Indien je momenteel in een woning woont die onteigend zal worden.
  • Lokale binding: Je moet een lokale binding hebben met de gemeente waarin de sociale woning zich bevindt:
    • Je hebt ononderbroken gedurende 6 jaar of langer in Sint-Niklaas of Temse gewoond, of in een aangrenzende gemeente die deel uitmaakt van ons werkgebied of het werkgebied van een andere woonmaatschappij in Vlaanderen. 
    • Indien je ten minste halftijds in deze gemeente werkt. 
    • Als je een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band hebt met deze gemeente. 

Wanneer je voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden moet je als kandidaat-koper de vraag stellen aan WoonST en de nodige bewijsstukken aanleveren.

Door de toepassingen van deze regels kan jouw plaats op de wachtlijst wijzigen.

plaats op wachtlijst raadplegen

Hoe kan ik mijn plaats op de wachtlijst raadplegen? 

Je kan jouw plaats op de wachtlijst raadplegen door te surfen naar de website van het Vlaams Register Kandidaat-kopers. Op de website meld je je aan met jouw elektronische identiteitskaart of met Itsme. 

FAQ