Toewijzing van een woning

Wanneer je een sociale woning toegewezen krijgt, kan je de woning gaan bezichtigen (via een bezoek, een video of een plan). Na het bezoek heb je de keuze om de woning te aanvaarden of te weigeren.

Ik aanvaard de woning

Wanneer je de woning accepteert: 

  • Controleert WoonST opnieuw of je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden (waaronder de middelentoets).
  • Berekenen we jouw huurprijs, huurlasten en de waarborg 
  • Wordt de huurovereenkomst opgemaakt: jij en jouw partner komen deze ondertekenen op kantoor. Tijdens deze afspraak betaal je de waarborg en de kosten voor de plaatsbeschrijving
  • Bij contractondertekening, krijg je een uitnodigingsbrief mee voor een infosessie in groep. Alle nieuwe huurders krijgen gezamenlijk informatie over het huren bij WoonST. Tijdens dit infomoment ontvang je de datum waarop de plaatsbeschrijving en sleuteloverhandiging zal doorgaan. 
verhuizen naar een sociale huurwoning

Ik weiger de woning 

Je mag één keer een woning zonder gegronde reden weigeren. Hierdoor verlies je wel jouw recht op de Vlaamse huurpremie. Weiger je twee keer een woning, dan word je geschrapt uit de wachtlijst van alle woonmaatschappijen. 

Ben je van mening dat je een gegronde reden hebt om een aanbod te weigeren? Vermeld deze reden dan op het ontvangen antwoordformulier en voeg de nodige bewijsstukken toe. WoonST neemt hier de uiteindelijke beslissing over. 

Contact

Dienst inschrijvingen

inschrijvingen@woonst.be
03-318.18.08
FAQ