Terugbetaling

Je betaalt de Vlaamse woonlening terug met een vast maandelijks bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen inbegrepen zijn. Bij het kredietaanbod krijg je van het Vlaams Woningfonds de aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt. 

De standaardduurtijd is 25 jaar. Wanneer dit financieel niet haalbaar is, wordt de duurtijd steeds met een jaar verlengd tot het wel haalbaar is en dit met een maximale duurtijd van 30 jaar. Rekening houdend dat de lening volledig terugbetaald moet zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt. 

De betalingen gebeuren via een domiciliëring.

gelukkige familie door sociale lening
FAQ