Bedrag en rentevoet

Bedrag

Hoeveel je kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen, eventueel na uitvoering van verbouwingswerken die opgelegd zijn door de schatter van het Vlaams Woningfonds. Het leningsbedrag hangt ook af van de gezinssituatie en de ligging van het pand. 

Je kan maximaal 100% van de vrije openbare verkoopwaarde van het goed lenen. Je kan dus nooit meer lenen dan de kostprijs van je project (aankoop + eventuele renovatiewerken). Meer informatie vind je steeds terug op de website van de Vlaamse woonlening. 

 

Rentevoet

De rentevoet varieert in functie van een aantal factoren: je geïndexeerde inkomen, je gezinstoestand, de ligging van de woning en de referentierentevoet. De referentierentevoet wordt bepaald op het ogenblik dat de dossierkost wordt ontvangen. Meer informatie over de rentevoet vind je terug op de website van de Vlaamse woonlening.

FAQ