Voorwaarden sociale lening

Om een sociale lening via het Vlaams Woningfonds bij WoonST aan te vragen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder. 
  • Je hebt een beperkt gezinsinkomen.
  • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest en bestemd zijn voor bewoning. 
  • De verkoopwaarde van de woning moet binnen de vastgestelde grenzen liggen van het Vlaams Woningfonds.
  • Je hebt geen bouwgrond of woning geheel of gedeeltelijke in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal of je hebt deze niet in vruchtgebruik, erfpacht of opstal gegeven (in binnen -of buitenland).
  • Je moet op basis van jouw volledig inkomen jouw lening kunnen afbetalen. WoonST berekent de haalbaarheid.
  • Je beschikt over een minimum aan eigen middelen.

Meer info over de voorwaarden kan je terugvinden op de website van het Vlaams Woningfonds.

toelatingsvoorwaarden sociale lening

 

Wanneer je voldoet aan al de voorwaarden kan je een Vlaamse woonlening aanvragen via WoonST.  We maken graag een simulatie voor jou. 

Laat altijd eerst een simulatie door de medewerkers van WoonST maken vooraleer je een bod op een woning doet of een compromis ondertekent. 

FAQ