Veranderingswerken

Bij WoonST maken we een onderscheid tussen kleine veranderingswerken, die je als huurder zelf mag uitvoeren, zonder schriftelijke toestemming van WoonST en grote veranderingswerken, waarbij je steeds schriftelijke goedkeuring nodig hebt van WoonST. 

Wat valt er onder kleine veranderingswerken?

WoonST respecteert de persoonlijke smaak van elke huurder. Dit houdt in dat je volgende veranderingen mag uitvoeren:

 • Inrichten van jouw woning naar eigen persoonlijke smaak.
 • Schilderen en behangen van jouw muren en plafonds in lichte kleuren.
 • Schilderen van een plafond in het wit. 
 • Gordijnen ophangen.
 • Wanddecoratie ophangen met duimspijkers of kleine haakjes.
 • Een gat in de muur boren voor een plug (opgelet: op het einde van de huurtermijn moet je de gaten wel opnieuw dichtmaken). 
 • Verlichting ophangen.
 • Vernissen van houten ramen.
decoratie ophangen

Volgende veelvoorkomende veranderingen mag je niet uitvoeren: 

 • Isomo-platen in jouw woning gebruiken.
 • Schilderen van trappen, PVC of aluminium ramen, deuren, dorpels, vensterbanken, radiatoren, stenen plinten, stopcontacten en lichtschakelaars.
 • De wachtdraden in de plafonds van jouw verlichting inkorten.
 • Structurele aanpassingen (vb. bijplaatsen van muren of wanden, verwijderen van muren, vervangen van de douche…).
 • Het overplakken van vloeren.
 • Ophangen van een voorwerp aan de gevel (vb. schotelantenne, hangplanten, basketbalring…).
 • Bekleding aanbrengen tegen de balustrade van het terras (vb. rieten wand).
 • Matte folies op ramen plakken
 • ... 

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Hou steeds rekening met het Reglement van Inwendige Orde

 

Bij twijfel of je een veranderingswerk mag uitvoeren, neem je steeds contact op met de technische dienst van WoonST. 

Wat valt er onder grote veranderingswerken?

In een huurwoning is het van belang dat je niet zomaar veranderingen aanbrengt of verbouwingswerken uitvoert. Indien je toch bepaalde veranderingen wil uitvoeren in je woning, garage, tuin, berging,… dan moet je hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan WoonST. Je kan dit eenvoudig doen door een mail te sturen naar de Technische dienst van WoonST.

 

Enkele voorbeelden van veranderingswerken die je kan aanvragen:

 • Aanpassing woning omwille van een handicap van de bewoner.
 • Plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer.
 • Wijzigen van het vast meubilair.
 • Plaatsen van een nieuwe vloer.
 • Plaatsen van een tuinhuis.
 • Uitbreiden van je terras.
 • Plaatsen van een afdak, pergola of veranda.
 • Plaatsen van afsluitingen in je tuin.
 • Herinrichting van je zolder.
 • Plaatsen van rolluiken.
 • Alle veranderingen die de aard of het uitzicht van de woning veranderen.
renoveren

Pas nadat je schriftelijke toestemming hebt ontvangen mag je de werken uitvoeren. Hou er evenwel rekening mee dat, bij het definitief verlaten van de woning, alle vaste constructies eigendom worden van WoonST. Hier staat geen vergoeding tegenover. 

Indien je zonder toestemming van WoonST veranderingen hebt aangebracht in je woning of hebt bijgebouwd, dan heeft WoonST het recht om te eisen dat je alles terug herstelt in de oorspronkelijke staat op eigen kosten. 

FAQ