Toewijzing woning

Bij aanvang van een project worden meerdere kandidaat-kopers die bovenaan op de wachtlijst staan aangeschreven. De geïnteresseerde kandidaat-kopers worden nadien uitgenodigd voor een kijkmoment. Na het kijkmoment moet je jouw interesse kenbaar maken. Wanneer het project uit meerdere koopwoningen bestaat, geef je ook jouw voorkeur(en) door. Daarna wordt de lijst met kandidaat-kopers voorgelegd aan het bestuursorgaan

Ik krijg een woning toegewezen

Wanneer je de woning accepteert doorloop je 6 stappen:

Stap 1 – ondertekenen van eenzijdige belofte van aankoop en betalen waarborg 

ondertekenen van wil

Stap 2 – krediet aanvragen

Na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop en het betalen van de waarborg dien je binnen de afgesproken tijd jouw krediet in orde te brengen. Uiteraard kan je ook terecht bij WoonST voor een sociale lening van het Vlaams Woningfonds.

 

Stap 3 – brandverzekering afsluiten

Je bent zelf verantwoordelijk om jouw brandverzekering in orde te brengen. De brandverzekering moet ingaan op het moment dat je jouw sleutels krijgt. 

Stap 4 – overhandigen van de sleutels 

Wanneer de voorlopige oplevering van de woning(en) is doorgegaan, kan de kandidaat-koper de sleutels in ontvangst nemen én kan hij beginnen met het uitvoeren van de afwerking van zijn woning (keuken plaatsen, vloeren leggen, …). Vanaf dat moment mag de woning nog niet bewoond worden! Tegelijkertijd ontvangt men de eindafrekening van de woning. Bij een wederingekochte woning krijg je de sleutels bij de akte. 

Opgelet! Vooraleer je de sleutels ontvangt:

  • Moet jouw krediet goedgekeurd zijn.
  • Moet je brandverzekering ingaan.
huissleutels krijgen van nieuw huis

Stap 5 – Verkoopakte en Kredietakte

Nadien dragen we jouw dossier over aan de notaris of aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Zij zorgen voor het opstellen en ondertekenen van de koopakte en de kredietakte.

Je ontvangt op voorhand de afrekening van de aktekosten en de koopsom. Hou er rekening mee dat de koop- en kredietakte op dezelfde dag moeten getekend worden. 

Stap 6 – Naleven verplichtingen 

Je bent verplicht om 20 jaar in jouw woning te wonen. Wanneer je deze voorwaarde niet kan naleven, neem je contact op met de dienst Koop van WoonST.

 

Ik weiger de woning 

Wat is een weigering? 

  • Wanneer je definitief akkoord hebt gegeven voor de aankoop van een koopwoning, kan je bij de toewijzing niet meer afzien van de aankoop. 
  • Ook als je na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop afziet van de aankoop, is dit een weigering. 

 

Wat zijn de gevolgen van een weigering? 

  • Bij een weigering word je geschrapt uit het register en krijg je het inschrijvingsgeld niet terug. Als je de waarborg van 4500 euro hebt betaald, krijg je deze slechts gedeeltelijk terug. 
FAQ