Huurprijs, huurlasten en waarborg

Huurprijs

Hoeveel bedraagt mijn huurprijs?

Voor de berekening van de huurprijs maken we een onderscheid tussen panden van WoonST én panden die WoonST inhuurt op de private huurmarkt: 

 • Voor de huurprijs van een woning in eigendom van WoonST, wordt er gekeken naar het inkomen en de gezinssamenstelling van de huurder en naar de waarde en energiezuinigheid van de woning
 • Bij woningen die ingehuurd worden door WoonST op de private huurmarkt, betaal je als huurder een vaste huurprijs die niet van het inkomen vasthangt. In functie van het inkomen en de gezinssamenstelling kan je als huurder aanspraak maken op een huursubsidie.
sparen voor de huurprijs

Wanneer betaal ik mijn huurprijs?

Jouw huur moet betaald worden voor de 10e dag van de maand en bestaat uit:

 • Huishuur
 • Huurlasten: verbruik en onderhoud van de gemeenschappelijke delen
 • Brandverzekering
 • Eventueel een inboedelverzekering 
 • Eventueel de garage of de staanplaats die je extra huurt

 

Hoe betaal ik mijn huurprijs? 

 • Domiciliëring: Jij geeft toestemming aan WoonST om de huur maandelijks van jouw rekening te halen.
 • Doorlopende opdracht: jij geeft toestemming aan jouw bank om de huur maandelijks over te schrijven op de rekening van WoonST. (Bij elke wijziging van de huurprijs moet je contact opnemen met jouw bank om jouw opdracht daar te laten wijziging)

 

Kan mijn huurprijs veranderen?

Ja, maar hiervoor maken we ook een onderscheid tussen een woning van WoonST en een ingehuurde woning.

 • Je huurt een woning van WoonST: 
  • Jouw huurprijs wordt elk jaar op 1 januari aangepast op basis van jouw inkomen en gezinssamenstelling. In december ontvang je jaarlijks de nieuwe huurprijs voor het komende jaar. 
  • Je kan ook een herziening van je huurprijs aanvragen in volgende gevallen:
   • Als er een gezinslid met pensioen gaat, verhuist of overlijdt en het gezinsinkomen daalt. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand volgend op de aanvraag en de ontvangst van de nodige bewijsstukken.
   • Als jouw gezinsinkomen van de laatste 3 maanden minstens 20% lager ligt dan het inkomen waarop de laatste huurberekening is gebaseerd. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand volgend op de aanvraag en de ontvangst van de nodige bewijsstukken. Opgelet: Het is jouw verantwoordelijkheid om dit aan WoonST te melden!
  • Als er personen komen bijwonen in de sociale woning ben je verplicht dit onmiddellijk te melden. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand volgend op de maand van de bijwoning.
 • Je huurt een ingehuurde woning van WoonST: Jouw huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract. Als je een huursubsidie krijgt, wordt deze ook jaarlijks herzien op basis van jouw inkomen en gezinssamenstelling.
huurlasten betalen

Huurlasten 

De huurlasten zijn alle extra kosten die de huurder moet betalen bovenop de huur. Vaak gaat het hier over de kosten die extra komen kijken bij het gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke delen.

Waarborg

De waarborg bedraagt tweemaal de basishuurprijs met een maximum van 1167 euro (jaarlijkse indexatie). Je betaalt jouw waarborg met bancontact bij de ondertekening van jouw contract. 

FAQ