Wederopname

Wat is een wederopname?

Een wederopname is het opnieuw lenen van het reeds terugbetaalde kapitaal, zonder dat je notariskosten moet betalen.

renovatie wederopname

Wanneer kan ik een wederopname uitvoeren?

Een wederopname van het kapitaal is mogelijk onder de door het Vlaams Woningfonds vastgestelde voorwaarden, zijnde onder meer:

  • Op het ogenblik van de vraag tot wederopname voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een bijzondere sociale lening bij het Vlaams Woningfonds.
  • Voldoende kapitaal te hebben terugbetaald op het lopende krediet.

 

Bij wie kan ik terecht voor een wederopname?

  • Bij een lening van het Vlaams Woningfonds: 
    • Neem contact op met de dienst leningen van WoonST. We helpen je graag verder.
  • Bij een lening van het voormalige VMSW:
FAQ